Национална програма „Отново заедно“

17.06.2022
След решение на педагогическия съвет, протоколирано с протокол №8/15.06.2022 г., се организира група от ОУ „Чудомир“ по Националната програма „Отново заедно“, одобрена с решение № 302 от 13.05.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието през 2022 г., от 07.08.2022 г. до 12.08.2022 г. с туроператор ЕТ „Милениум Травел – Мария Тодорова Теофилова” за 22 ученици от ОУ „Чудомир“ в хотeл „Родопски дом“ 4* – Чепеларе.
ОУ „Чудомир“ може да кандидатства с 24 участници, включващи 22-ма ученици и 2-ма ръководители.
От 20.06.2022 до 24.06.2022 г. в часовия диапазон 8.00 – 16.30 часа в първа стая на първи етаж желаещите да участват подават заявление и формуляр за кандидатстване по образец, като прилагат необходимите документи.
На 28.06.2022 г. на заседание на Педагогическия съвет комисия, определена със заповед на директора, представя за одобрение класираните ученици.

I-ви етап

Заповед за комисия и критерии за подбор

Заявление и Формуляр за кандидатстване

Оферта и програма

II-ри етап

Заповед комия и критерии за подбор

Заявление и Формуляр за кандидатстване

Обявление за сайта

Оферта и програма

Свържете се с нас

ул. „Старозагорска“ 26, 6100 кв. Първи май, Казанлък
0431/64017
[email protected]

© ОУ "Чудомир" - гр. Казанлък 2018 ALL RIGHTS RESERVED.