РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОУ „ЧУДОМИР“, ГР. КАЗАНЛЪК

Чрез нововъведените ред и условия се дава възможност на лица, които не са посещавали училище, както и на лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на основно образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение.

  1. Лицето, което желае да продължи образованието си подава Заявление до директора по образец в деловодството на училището или по пощата [email protected]   Заявление за продължаване на образование.
  2. Консултантска комисия, назначена със заповед №102/16.11.2021г. на директора на училището разглежда в срок от пет работни дни документите на лицето.
  3. Въпроси и отговори относно възможностите, които предлага училището за продължаване на образованието си, може да зададете на нашата електронна поща или на тел:  043164017 .
  4. Консултантската комисия уведомява лицето чрез писмо или телефонен разговор за решението, за възможността/невъзможността да продължи образованието си в училище.

 

Свържете се с нас

ул. „Старозагорска“ 26, 6100 кв. Първи май, Казанлък
0431/64017
[email protected]

© ОУ "Чудомир" - гр. Казанлък 2018 ALL RIGHTS RESERVED.